| 120 comments ]

Patikim lang muna...

Proclamation 1105

Nung kamakailang lunes ng hapon ay ipinatawag ng boss ang buong department para sa isang meeting (ito ay pagkatapos i-announce ng presidente noong umaga na mukhang walang bonus ang ahensya ngayong taon, kaya medyo matamlay ang pakiramdam ng lahat).


Pagpasok ng boss ay may hawak na papel. akala nila ay kung anu-anong papeles lang yun. Nguni't nagulat sila nang nagumpisang basahin ng boss ang nakasulat sa papel.


Aba, may script ang kanyang pagse-sermon (o pagbu-bula ika nga ng mga bading). Natulala ang mga tao. Hindi sila makapaniwala. Hindi nila alam kung matatawa sila o makikinig (siguro hindi nga siya katoliko dahil hindi niya alam na, sa pilipinas, pari lang ang nagbabasa ng sermon).


Nagagalit daw siya dahil nakakita daw siya ng taong naga-ahit sa banyo sa umaga. Naiirita daw siyang makakakita ng nag-gy-gym. At kung anu-ano pang mga nakakalokang hirit na siningitan niya ng mga murang may "fuck" o "fucking" (siguro akala niya ay dadagdag ito sa dramatic effect ng kanyang script)


Base sa kanyang mga obersbasyon sa mga nakaraang buwan, mayroon daw siyang mga bagong patakaran na binansagan kong proclamation 1105 (alang-alang sa yumaong presidente, na tila gusto niyang sundan)


1) bawal ang magahit sa banyo pagkatapos ng 9am

2) bawal ang magsipilyo pagkatapos ng 9am at 1:30pm

3) bawal manood ng mga tv show sa computer

4) lahat ng mga tao ay dapat nasa opisina ng 9am, ang mala-late ay kakaltasan ng half-day leave


Kung hindi ito masunod, iqu-quote ko ang sinabi niya


"I will tear another fucking asshole in you"


Higit kumulang ng 7 ang mga kanyang binitiwang mga mura. nguni't sa huli ay lumabas din ang pakay ng kanyang "sermon" ng sinabi niyang


"I have a two year contract with the agency ... part of the evaluation of my performance includes winning awards"


Sa madaling salita, kayo ang magta-trabaho para sa akin para sumikat ako.Wanna read more? Point your browsers to http://clayoawards.blogspot.com/. Wala akong masabe.


AddThis Social Bookmark ButtonAddThis Feed Button

Want to be an ad critic?

| 15 comments ]

An invitation...

A friend of mine told me that some posts by tsismax were downright abrasive and acerbic. For that we apologize. We admit and agree that tsismax articles, though controversial, should not directly degrade a person or an entity as agreed within the group. Hence, in the spirit of fairness we will allow "anonymous" posters in the site by giving them access to the posting option of the blog. You may remain anonymous or if you are brave enough you may use your name at your own risk. Log-in details are provided below:

Log-in to blogger.com
use Account Name : tsismaxkwatro

Password: 1234567890tsismax


A word of warning. Self-promotion will not be tolerated and downright bashing of another person and entity will be closely monitored by the group. Only PHILIPPINE ADVERTISING related news will be allowed, controversial or not. English is the preferred language but writers in the vernacular will be permitted.This is not an indication that Tsismax is softening up, we just want fair play as this is what is encouraged in the industry. Also, Tsismax holds no obligation in the content posted using the tsismaxkwatro account.


AddThis Social Bookmark ButtonAddThis Feed Button

Want to be an ad critic?