| 24 comments ]

Sabi sa Adobo anim lang daw ang tatanggalin. Totoo kaya? Sino pa kayang ahensiyang dayuhan ang babalusok pababa sabay ng ekonomiya ng Estados Unidos?AddThis Social Bookmark ButtonAddThis Feed Button
Want to be an ad critic?